Dành cho người tiên phong,
người sáng lập, người hùng biện và người sáng tạo.
Dành cho những người hay hỏi tại sao và tại sao không.
Dành cho các nhà lãnh đạo tương lai;
Người tìm kiếm ý nghĩa từ những vùng đất chưa khám phá.

Uppingham Vietnam - Ho Chi Minh City

Tham gia hành trình phát triển của chúng tôi

Phụ huynh và học sinh quan tâm có thể đăng ký nhận bản tin cập nhật tình hình phát triển như các mốc phát triển, ngày khai giảng và các gói học phí

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.