HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Trường nội trú danh tiếng UK sẽ mở tại Việt Nam
Quỹ Đầu Tư Giáo Dục Bản Việt, quản lý bởi Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt (VCAM), đã hợp tác với Trường Uppingham, một trường nội trú hàng đầu của Vương Quốc Anh, nhằm phát triển hệ thống trường Uppingham tại Việt Nam.
December 10, 2021
Bà Barbara Matthews, MBE tham gia vào Hội Đồng Quản Trị Uppingham Việt Nam
Uppingham Việt Nam rất vinh dự có bà Barbara Matthews tham gia hội đồng quản trị. Tiếng nói của bà sẽ góp phần cho những môn sân khấu, nghệ thuật, và sáng tạo của Uppinham Việt Nam, và câu chuyện của bà sẽ là cảm hứng cho những thế hệ học sinh tiếp nối.
December 10, 2021
TS Phạm Minh Tuấn tham gia vào Hội Đồng Quản Trị Uppingham Vietnam
Trường Uppingham Việt Nam chào mừng TS. Phạm Minh Tuấn tham gia vào Hội Đồng Quản Trị trường. Là một trong những nhà lãnh đạo được kính trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ giáo dục tại Việt Nam, TS. Phạm Minh Tuấn sẽ mang đến cho Uppingham Việt Nam nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và khởi nghiệp.
December 10, 2021