Pho Pham

Tổng Giám Đốc, VCAM
Giám Đốc Điều Hành, Quỹ giáo dục Bản Việt
Cựu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Trường Quốc Tế Canada
Thành viên Ban Cố vấn, Uppingham Việt Nam

Patrick Mulvihill

Giám đốc Phát triển Quốc tế, Uppingham
20 năm kinh nghiệm làm việc ở trường Uppingham
Thành viên Ban Cố vấn, Uppingham Việt Nam

Dr Richard Maloney

Hiệu trưởng thứ 32 của Uppingham
Cựu hiệu trưởng của Trường Bede ở East Sussex
Tốt nghiệp về Nghiên cứu Triết học và tôn giáo tại Đại học St Andrews, PGCE tại Cambridge và Tiến sĩ và Thạc sĩ tại King’s College, London
Thành viên Ban Cố vấn, Uppingham Việt Nam

Tony Ngo

Chủ tịch và Đồng Sáng Lập, Everest Education
Thành viên Ban Cố vấn, Uppingham Việt Nam
Thành viên Thường Trực HĐQT Nam Long Group
M.B.A., Harvard Business School

Barbara Matthews

Chủ tịch Ủy ban tại Trường Uppingham
Trưởng khoa Điều hành về Văn hóa tại Đại học Nottingham Trent
Học sinh nữ đầu tiên tại Trường Uppingham năm 1973.

Tuan Pham

Chủ tịch TFI
Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Topica
Edtech Group, Nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu của SEA
Tiến sĩ Quản trị Thông tin Đại học Kỹ thuật Budapest(BUTE)
MBA Trường New York Stern (NYU)

Lam T. Vo

CEO, Công Ty BDS Bản Việt
Cố vấn bất động sản cho Uppingham Việt Nam

Shannon Rybacki

COO, Everest Education Việt Nam
Cố vấn học thuật cho Uppingham Việt Nam

Toan Pham

Giám đốc Đầu tư Cấp cao, Viet Capital Education
Cựu Giám đốc Đầu tư Bất động sản tại Mapletree Việt Nam và Lodgis Hospitality